No2418女神周于希Sandy三亚旅拍脱典雅礼裙红色内衣配黑丝袜诱惑写真66P周于希秀人网

No2418女神周于希Sandy三亚旅拍脱典雅礼裙红色内衣配黑丝袜诱惑写真66P周于希秀人网

后伤冷粉,腹胀痛,余用异功散加干姜,诸症渐愈,用补中益气汤加木香,将愈;又伤食吞酸腹痛,用六君、木香二剂痛止,又四剂而愈。不痛而小便黄,肝血虚也,用六味地黄丸。

一小儿痘毒,敷寒凉药内溃不愈,清脓甚多,此元气虚也,朝用益气汤,夕用八珍汤各五十余剂,佐以豆豉饼而一小儿腮患毒,用活命饮肿痛已退,肢体甚倦,此邪气去而元气虚也,用圣愈汤元气少复,用托里散而痊。便秘而呕者,热在脏也,用内疏黄连汤。

脓成而不溃,或溃而不敛者,脾气虚弱也,用益气养荣汤。邪在内而大便秘者,轻则九味解毒散;重则大连翘饮。

余曰∶子病将进矣。或云∶当殁于十二日。

八正散治下焦积热,大小便不通,或小便淋涩,脉症俱实者。 惟头结痂,作痒出水,此禀肾经虚热,用地黄丸、解毒散而愈。

一小儿足中指患之,耳中肿痛,小便频数,此禀父肝肾虚热为患,用六味地黄丸为主,佐以柴胡栀子散而愈。若寒热作渴,左颊青赤,左关脉弦洪者,属肝经,先用柴胡栀子散,清肝火;次用六味地黄丸,生肝血。

Leave a Reply